Vergoeding COPD uit de basisverzekering

Met ingang van 1 januari 2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Het maximaal aantal behandelingen dat gegeven mag worden is gekoppeld aan de ‘Zorgzwaarte/Ziektelast’ van de betreffende patiënt.

Wat betekend dit voor u?

Samen met uw fysiotherapeut wordt bepaald in welke klasse van vergoeding u zit. De indeling bestaat uit vier categorieën en de criteria hangen af van de ernst van de symptomen en het aantal exacerbaties/longaanvallen in het jaar. Per klasse komt u dan in aanmerking voor een x aantal behandelingen:

COPD indeling

Het KNGF heeft per verzekeraar de voorwaarden in kaart gebracht, zie: Voorwaarden COPD per verzekeraar

Voor meer informatie of als u een vraag heeft schroom dan niet om contact op te nemen.

Bron: KNGF

Written by