Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft in samenwerking met TNO een beweegprogramma gemaakt voor mensen met diabetes type 2.
Het beweegprogramma heeft als doel u te leren om dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen. Want bewegen is noodzakelijk voor het verbeteren van uw gezondheid.
De fysiotherapeut zal beginnen met een eerste gesprek en het afnemen van een aantal testen. Hierdoor kan de fysiotherapeut u het beweegprogramma op maat aanbieden.
De testen laten zien wat uw huidige conditie is en welke bewegingen u kunt maken.
Na afloop van het beweegprogramma zal de fysiotherapeut een soortgelijke test afnemen en met u de resultaten en de voortgang bespreken.

Drie stappen naar gezond bewegen

Het beweegprogramma is aangepast aan uw persoonlijke situatie. Tijdens het programma heeft u regelmatig individuele gesprekken met uw fysiotherapeut. Verder is het beweeg-programma in groepsverband, met mensen die ook bekend zijn met diabetes. In de groep kunt u elkaar steunen en stimuleren en ervaringen uitwisselen.
Het beweegprogramma duurt in totaal drie maanden (twaalf weken) en bestaat uit drie stappen:

Stap 1: Eerste gesprek en testen
Wanneer u de eerste stap zet, ontvangt u thuis alle informatie en een korte vragenlijst.
De ingevulde vragenlijst neemt u mee naar uw eerste gesprek. Nadat de fysiotherapeut de vragen en antwoorden met u heeft doorgenomen, worden de testonderdelen doorlopen.
De testonderdelen zijn: een beweegervaringstest, een fitheidstest en een aantal gezondheidstesten. Op basis van uw medische gegevens en de informatie uit de testen kan uw fysiotherapeut u adviseren deel te nemen aan het beweegprogramma, ergens anders te gaan trainen of u verwijzen naar uw huisarts of specialist.
Stap 2: Beweegprogramma diabetes type 2
Na uw eerste gesprek en testen kunt u eventueel instromen in het beweegprogramma.
In twaalf weken doorloopt u een schema waarbij de belasting geleidelijk wordt opgebouwd. Het beweegprogramma diabetes is te verdelen in drie onderdelen:

 • Goed beginnen
  • U ontvangt informatie en voorlichting over het beweegprogramma. Het belangrijkste in het inleidende programma is dat u weer plezier krijgt in bewegen. Daar zorgt u samen met uw fysiotherapeut voor. U leert ook herkennen wat normale verschijnselen zijn wanneer u bepaalde bewegingen maakt.
 • Uw persoonlijk programma
  • Samen met uw fysiotherapeut bepaalt u de verdere opbouw van uw beweegprogramma;
   dit is afhankelijk van wat u aan het einde van het programma wilt bereiken.
 • Informatie en inspiratie: individueel en in de groep
  • Tijdens het programma vinden op verschillende momenten individuele gesprekken plaats. Daarnaast traint u in groepsverband. Tijdens de groepsbijeenkomsten wordt informatie gegeven over bewegen en gezondheid. Ook kunt u ervaringen uitwisselen over het beweegprogramma en kunt u elkaar steunen en motiveren.

Stap 3: Dagelijks bewegen
Tijdens het beweegprogramma diabetes heeft u geleerd om zelfstandig en gezond te bewegen. Na twaalf weken kijkt uw fysiotherapeut samen met u naar de resultaten van het beweegprogramma. De fysiotherapeut adviseert u dan welke vormen van bewegen het beste bij u passen en wat voor u mogelijk is