Myofasciale pijn verwijst naar klachten in het houdings en bewegingsapparaat. Myo betekent spier en fascie is het bindweefsel tussen de spiervezels in en om de spieren heen. Myofasciale pijn wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints (spierknoopjes).

Deze triggerpoints kunnen allerlei klachten veroorzaken en verklaren. Zoals pijn, bewegingsbeperking, stijfheid en krachtsverlies. Maar ook andere klachten zoals een tranend oog, heesheid of duizeligheid kunnen het gevolg zijn van deze pijnpunten.

Myofasciale pijn varieert van een drukkend of licht zeurend gevoel tot zeer heftige pijn. Ook kunnen myofasciale triggerpoints een prikkelend of doof gevoel veroorzaken.

Onderzoek toont aan dat pijnklachten in het spier en fascieweefsel die het gevolg zijn van myofasciale triggerpoints bij zeer veel patiënten voorkomen. Bij 30-85% van de patiënten blijken triggerpoints de pijn te veroorzaken of hieraan bij te dragen. Door onbekendheid met  myofasciale pijn en ongetraindheid van onderzoekers wordt niet altijd de juiste diagnose gesteld. Goede palpatie-vaardigheid (voelen met de handen) is essentieel bij de diagnostiek.

De prognose bij behandeling van myofasciale pijn is meestal afhankelijk van de duur van de aandoening. Een vroege diagnose is van groot belang. In het algemeen kan men stellen: hoe korter de klachten aanwezig zijn, hoe gunstiger de prognose is bij behandeling en des te kleiner het aantal  behandelingen dat nodig is.

Een specifiek geschoolde, ervaren therapeut herkent de klachten van de patient en kan de myofasciale triggerpoints opzoeken en behandelen.