Een myofasciaal triggerpoint is een (zeer)drukpijnlijke lokale samentrekking in een klein deel van een spier. Een triggerpoint voelt aan als een klein en hard spierknoopje, ter grootte van een tarwekorrel. Dit hyperprikkelbare knoopje bevindt zich in een strakke streng in een spier.

De spiervezels waar het triggerpoint zich in bevindt worden samengetrokken en zijn te voelen als een strakke band. De spier wordt minder doorbloed en gaat verkorten. Gebruik van deze spier kan leiden tot vermoeidheid en pijn, de spier verzwakt. De funktie van de verzwakte spier wordt door andere spieren overgenomen. Als deze situatie voortduurt raken deze spieren overbelast en kunnen ze ook myofasciale triggerpoints gaan ontwikkelen.

Triggerpoints 1

Door druk op het triggerpoint kan een herkenbare, uitstralende pijn op een andere plaats in het lichaam ontstaan. Iedere spier heeft een uniek en karakteristiek uitstralings-patroon welke kenmerkend is voor de desbetreffende spier. In deze uitstralende pijn herkent de patient zijn klacht. De oorzaak van pijnklachten kan dus elders in het lichaam liggen dan waar de pijn gevoeld wordt. Zo kan bijvoorbeeld spannings-hoofdpijn veroorzaakt worden door triggerpoints in hals en nekspieren.

Pijn is het meest voorkomende symptoom van een myofasciaal triggerpoint. Soms is er sprake van een doof gevoel of tintelingen in plaats van pijn.

Ook motorische stoornissen kunnen optreden zoals stijfheid, bewegingsbeperking en afname van spierkracht.

Daarnaast kunnen er vegetatieve verschijnselen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn: duizeligheid of licht in het hoofd, oorsuizen, toename van zweten, rillerig zijn, onwel voelen, overgevoeligheid van de huid, wazig zien en een tranend oog.

Travell en Simons hebben jarenlang studie en onderzoek naar myofasciale triggerpoints gedaan. Dit heeft geresulteerd in twee uitgebreide triggerpoint naslagwerken waarin iedere spier met zijn kenmerkende uitstralingspatroon is beschreven.

Symptomen triggerpoints

 • Pijn: zowel op de plaats zelf als bekende uitstralende pijn op een andere plaats
 • Stijfheid, beperkte beweeglijkheid en verminderde spierfunctie
 • Evenwichtsstoornissen
 • Vegetatieve reacties zoals zweten, onwel voelen, duizeligheid en koude handen
 • Overgevoeligheid van de huid, jeuk, doofheid of branderig gevoel
 • Pijnlijke oog- en oorsymptomen, oorsuizen, tranend oog en wazig zien

Oorzaken triggerpoints

Triggerpoints ontstaan meestal door acute traumata of chronische (langdurige) overbelasting. Een voorbeeld van acute overbelasting is vertillen of een ongeval. Chronische overbelasting kan ontstaan door bijvoorbeeld een langdurig herhaalde beweging of verkeerde (werk)houding. Daarnaast kunnen factoren zoals stress, vermoeidheid, interne aandoeningen en gewrichtsstijfheid een rol spelen. Soms is de oorzaak van de klacht duidelijk. Maar vaak weet men deze niet precies en zijn de klachten geleidelijk aan ontstaan.

Klachtenonderhoudende factoren

Vele factoren kunnen het bestaan van myofasciale triggerpoints en hun klachten in stand houden. Het is belangrijk om de oorzaken en onderhoudende factoren van triggerpoints te onderzoeken en zo nodig te behandelen. Vooral bij patiënten met chronische myofasciale pijn is aandacht voor deze factoren van belang.

Klachtenonderhoudende factoren zijn:

 • Mechanische stress, verkeerde werkhouding
 • Voeding: vitaminen/mineralen tekorten, ongezonde voeding
 • Bepaalde aandoeningen: suikerziekte, schildklierproblemen
 • Psychologische factoren: depressie, angst, stress
 • Chronische infecties en allergieën
 • Klimaat: vochtigheid, koude
 • Slaapgebrek