Fysiotherapie voor COVID-19 patiënten vergoed vanuit de basisverzekering!

 

Deze week is bekend gemaakt dat eerstelijns paramedische herstelzorg voor COVID-19 patiënten per 18 juli 2020 tijdelijk vergoed wordt vanuit de basisverzekering. In eerste instantie gold deze vergoeding alleen voor COVID-19 patiënten die opgenomen waren in het ziekenhuis. Het kabinet heeft nu besloten tot vergoeding vanuit de basisverzekering voor alle COVID-19 patiënten met restklachten, ook als deze patiënten hun ziekteperiode volledig thuis hebben doorlopen.

 

Er zijn een aantal voorwaarden waar de patiënt aan moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op de regeling:

  • Een verwijzing van huisarts óf specialist waar op vermeld staat dat het gaat om revalidatie van een COVID-19 traject is een vereiste
  • De start van de behandeling moet plaatsvinden binnen één maand na uitschrijven van de verwijzing
  • De indicatie geldt in eerste instantie voor 6 maanden (vanaf de datum van de eerste zitting). Daarna vindt evaluatie plaats. Indien nodig kan de indicatie daarna op verzoek van een medisch specialist met nog 6 maanden worden verlengd
  • De patiënt mag binnen 6 maanden maximaal 50 keer fysiotherapeutische zorg ontvangen
  • Deze regeling gaat in per 18 juli en geldt voor zowel lopende als nieuwe trajecten, maar niet met terugwerkende kracht. Dus al in behandeling zijnde patiënten kunnen aanspraak maken op de regeling voor zittingen vanaf 18 juli
  • Omdat het een regeling vanuit de basisverzekering betreft, wordt er wel eerst aanspraak gedaan op het eigen risico van de patiënt

     

    Binnen onze praktijk is Anne van Lobenstein geregistreerd als longfysiotherapeut en zowel zij als Marnix van Santbrink hebben succesvol de COVID-19 scholing doorlopen. Zij zullen dan ook de behandeling van deze patiëntengroep op zich nemen. Neem voor vragen vooral contact op met de praktijk. Wij beantwoorden ze graag!

Written by