20 mei 2016

De ministerraad heeft vandaag ingestemd met een voorstel van minister Schippers om fysiotherapie bij etalagebenen in de basisverzekering op te nemen. Hiermee is een eerste stap gezet naar meer fysiotherapie in de basisverzekering, vooral voor chronisch zieken.

De minister kondigt op de site van het ministerie VWS het nieuws aan:

Voor mensen met zogenaamde etalagebenen in de 2e fase, pijn door vernauwde bloedvaten in de benen, komt fysiotherapie in het pakket. Het Zorginstituut Nederland (ZIN) concludeerde in maart dat oefentherapie onder begeleiding (voldoende) effectief is in die 2e fase en in de meeste gevallen de voorkeur heeft boven vaatchirurgie. Voor deze groep patiënten bestaat vanaf 2017 aanspraak op 37 behandelingen verspreid over een jaar, daarbij worden dan ook de eerste 20 behandelingen vergoed. Hiermee verschuift zorg die in het ziekenhuis wordt verleend naar de fysiotherapie. Daarop zal de zorgverzekeraar moeten inkopen.

Na een stevige lobby van KNGF, samen met onze partners zoals Claudicationet, is dit een succes voor onze patiënten. Wel is het jammer dat de minister het advies van het Zorginstituut niet geheel heeft overgenomen. Op basis van de richtlijnen KNGF en de multidisciplinaire richtlijnen met o.a. Vaatchirurgen adviseerde het Zorginstituut 29 tot 46 behandelingen mogelijk te maken afhankelijk van de situatie van de patiënt. De minister heeft echter gekozen voor 37 behandelingen voor iedereen. Door deze beperking van de minister krijgen patiënten niet altijd de juiste zorg. Daar zal KNGF nog aandacht voor vragen van de Kamerleden als dit voorstel op 16 juni in de Tweede Kamer zal worden behandeld.

KNGF heeft in de Tweede Kamer ook gelobbyd voor meer fysiotherapie bij patiënten met reuma/artrose, hartfalen en hernia in de basisverzekering. Zij hebben veel baat bij behandeling door fysiotherapeuten. Helaas wil de minister die stap pas zetten na een systeemadvies over fysiotherapie van het Zorginstituut dat na de zomer verschijnt. Dat betekent dat die eventuele pakketwijzigingen pas in 2018 gerealiseerd kunnen worden.

Written by