Contracten met zorgverzekeringen.

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeringen voor 2017.
Als u voldoende verzekerd bent, worden de behandelingen rechtstreeks door ons bij uw zorgverzekering gedeclareerd.

Vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw klachten, de manier waarop u verzekerd bent en van uw zorgverzekeraar.  Vergoeding van de fysiotherapie valt onder de aanvullende verzekering.

De vergoeding voor fysiotherapie is verschillend per zorgverzekering en pakket. In uw polis kunt u nalezen voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent. Meer informatie hierover vind u hier.

De kosten van de diverse behandelingen zijn vastgelegd in een Prijslijst 2017

Aanvullende verzekering.
• alle niet chronische indicaties(klachten)
• de eerste 20behandelingen bij een chronische indicatie
Basisverzekering.
• Volledige vergoeding voor fysiotherapie bij de chronische indicaties,  behalve de eerste 20 behandelingen
(De chronische indicaties(klachten) zijn bepaald door het Ministerie van Volksgezondheid.)
• De eerste 18 behandelingen voor fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar.

De vergoeding voor fysiotherapie is verschillend per zorgverzekering en pakket. In uw polis kunt u nalezen voor hoeveel behandelingen u verzekerd bent.

Voor informatie over de vergoedingen van fysiotherapie bij de verschillende zorgverzekeringen verwijzen wij u naar website www.fysiotherapie.nl